iDiD點一點室內設計 - 雋永生活美學 盡在私人典藏現代宅

 1 Modern iDiD yuanhuan 3 669cd

玄關

2 Modern iDiD yuanhuan 1 d68ba

 


客廳

1 Modern iDiD yuanhuan 3 669cd

3 Modern iDiD yuanhuan 4 2f4e4

4 Modern iDiD yuanhuan 5 56948

5 Modern iDiD yuanhuan 2 8dc64

 

 

廊道

6 Modern iDiD yuanhuan 6 3799f

7 Modern iDiD yuanhuan 15 69565

 

 

餐廚

8 Modern iDiD yuanhuan 7 ab6cd

9 Modern iDiD yuanhuan 8 09c8e

10 Modern iDiD yuanhuan 10 41236

 

 

衛浴間

11 Modern iDiD yuanhuan 9 b307d

12 Modern iDiD yuanhuan 14 25500

 

 

臥房

13 Modern iDiD yuanhuan 11 9eb27

14 Modern iDiD yuanhuan 12 ef86a

 

 

更衣室

15 Modern iDiD yuanhuan 13 89edf

 

文字提供:名堯設計

 

【延伸閱讀】

文章置入延伸320 01 d1d89文章置入延伸320 02 8edfc文章置入延伸320 03 c0882

gototop

 

qrcode 2e50c

 

IDID 點一點室內設計
Email: service@idid.com.tw
Tel: (02) 7713-6650

10478 台北市中山區復興北路344號7樓-1

我要裝潢徵設計師
隱私權保護及服務條款

 

fb 5f248      ig 094e5 youtube 0c3d9