iDiD點一點室內設計 - 設計好手 - 瀚程設計

BannerHanCheng 28d16 

以人為出發點,讓家與空間多了一分溫暖,致力於設計舒適、安心、有品質的人文家居。

另外「誠信」是我們堅守的原則,堅持第一品質才能經得起時間的考驗,且永續經營。

 - 瀚程室內設計#

Leisure iDiD denggongguan 11 c7d7b

↑ more 

設計師      程秉輝

設計年資   8年

公司電話   (02)8953-1866

聯絡資訊   新北市板橋區中山路一段2853

E-mail       hancheng1887@gmail.com

設計風格   北歐、現代、工業、簡約

接案地區   台北市、新北市、桃園市

接案預算   50萬以上

具備證照   建築物室內裝修工程管理乙級技術士


1 50f6f

↑ more 

2 Leisure iDiD xinxhuang 4 0a6ef

↑ more

1Luxury iDiD jingongguan 5 71eca

↑ more 

Loft iDiD zhanggongguan 2 fadbf

↑ more

01 Leisure iDiD taoyuanbade 7 7278a

↑ more

GoodDesignersHanCheng guishanniu a481e

 ↑ more

 GoodDesignersHanCheng tingzhourdgao 52161

  ↑ more 

Scandinavian iDiD zhan 1 1214f↑ more 

1 Modern iDiD xindianwugongguan 0f1ae

↑ more

gototop

 

qrcode 2e50c

 

IDID 點一點室內設計
Email: service@idid.com.tw
Tel: (02) 7713-6650

10478 台北市中山區復興北路344號7樓-1

我要裝潢徵設計師
隱私權保護及服務條款

 

fb 5f248      ig 094e5 youtube 0c3d9